> > > WERSJA STANDARDOWA < < <
> > > WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH < < <


W i t a m y ! ! !


Witamy na stronie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą "Skrzydła Powiatu". Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Realizacja projektu zakończona z dniem 30 czerwca 2015r.