> > > WERSJA STANDARDOWA < < <
> > > WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH < < <

AKTUALNOŚCI


I N F O R M A C J ARealizacja projektu zakończona z dniem 30 czerwca 2015r.

I N F O R M A C J A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż spotkania grupy samopomocowej odbywają się do 27.05.2015r.I N F O R M A C J A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż Punkt Interwencji Kryzysowej udzielania poradnictwa do 29.05.2015r.O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 28 / 2015 z 14/04/2015r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego dla grupy 17 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i 1 osoba niewidoma oraz 14 opiekunów i 1 koordynator wyjazdu – łącznie dla 32 osób – uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 26 / 2015 z 08/04/2015r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn” dla grupy 23 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 16 / 2015 z 08/04/2015r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu barman – kelner z obsługą kasy fiskalnej dla 1 uczestniczki projektu „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 17 / 2015 z 17/03/2015r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu warsztatów kulinarnych dla 10 osób (niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym) - uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 16 / 2015 z 16/02/2015r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 11 / 2015 z 03/02/2015r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu prawa jazdy kat. B dla 14 uczestników projektu oraz kat. C wraz z kwalifikacją wstępną dla jednego uczestnika projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 16 / 2015 z 28/01/2015r.


apytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 39 / 2014 z 02/12/2014r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzaniu kursu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla jednej, niepełnosprawnej uczestniczki projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o naborze na stanowisko DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRACOWNIK SOCJALNY
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 23 / 2014 z 02/07/2014r.


Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Wieliczki wraz z wyżywieniem dla 29 osób - uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 29 / 2014 z 27/06/2014


Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa psychologiczna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych dla grupy 22 niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 15 / 2014 z 24/06/2014


Ogłoszenie o zawarciu umowy – Ponowne zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa specjalisty ds. instrumentów rynku pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 24 / 2014 z 24/06/2014


Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej na terenie Szczyrku wraz z wyżywieniem dla uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 17 / 2014 z 04/06/2014


Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 18 / 2014 z 04/06/2014


Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 19 / 2014 z 04/06/2014


Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 17 / 2014 z 20/05/2014r.


Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 18 / 2014 z 20/05/2014r.


Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 29 osób – uczestników, opiekunów i osób zależnych w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 19 / 2014 z 20/05/2014r.


Zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć integracyjnych, sportowych oraz o charakterze kulturalnym, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 16 / 1 / 2014 z 09/05/2014r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną niepełnosprawni uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 16 / 2 / 2014 z 09/05/2014r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy zawodowego, którą objęci zostaną usamodzielniający się wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą będący uczestnikami projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)


O G Ł O S Z E N I E
CR III 3421 / 16 / 3 / 2014 z 09/05/2014r.


Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – zapytanie cenowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa trenera pracy, którą objęci zostaną uczestnicy projektu systemowego „Skrzydła Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(szczegóły dostępneTUTAJ)