> > > WERSJA STANDARDOWA < < <
> > > WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH < < <
CEL OGÓLNY:

Celem ogólnym projektu realizowanego w latach 2012-2013 jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu tj. osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą