> > > WERSJA STANDARDOWA < < <
> > > WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH < < <
OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Klaudia Zyśk - odpowiedzialny za całość realizacji projektu.

Koordynator projektu - Agnieszka Winkler - zarządzanie projektem.

Doradca ds. osób niepełnosprawnych - Joanna Zięba-Modlińska - świadczy pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU W RAMACH PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

Psycholog - pomoc psychologiczna (diagnoza, terapia) osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom oraz rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne.

Prawnik – poradnictwo prawne osobom oraz rodzinom przeżywających różnego typu kryzysy i sytuacje trudne. Pomoc w zakresie redagowania pism urzędowych.

Pracownik socjalny – pomoc osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom oraz rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne. Poradnictwo i praca socjalna. Informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach. Koordynowanie pracy zespołu Punktu Interwencji kryzysowej.

Pracownicy PIK współpracują z instytucjami i organizacjami powołanymi do wspomagania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.