> > > WERSJA STANDARDOWA < < <
> > > WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH < < <Realizacja projektu zakończona z dniem 30 czerwca 2015r.


Zasady uczestnictwa w projekcie reguluje REGULAMIN UCZESTNICTWA na lata 2014-2015 przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach nr 1/2014 z 07 stycznia 2013r.

Wypełnij ankietę rekrutacyjną do projektu.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:

Chcesz zostać uczestnikiem projektu ?

Skontaktuj się z nami - patrz zakładka kontakt.Dlaczego szukamy właśnie takich osób ?

Osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo mają szczególnie utrudniony dostęp do rynku pracy z uwagi na swoją niepełnosprawność. Niejednokrotnie utrudnienia te są związane zarówno z barierami dotyczącymi ich niepełnosprawności fizycznej, jak i problemami natury psychologicznej np. niską samooceną, brakiem wiary w swoje możliwości. Z tymi samymi problemami natury psychologicznej, jak również niskimi kwalifikacjami zawodowymi i aspiracjami życiowymi borykają się również osoby usamodzielniane.